Beroepsaansprakelijkheid

Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV met maatschappelijke zetel te Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, Nederland.

Omtrent de beroepsregels van de gedragscode verwijzen wij U naar www.advocaat.be. Tijdens een eerste consultatie wordt U hieromtrent geïnformeerd.