Kosten & ereloon - Advocatenkantoor DELILLE
19389
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19389,cookies-not-set,edgt-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson child-child-ver-1.0.0,hudson-ver-2.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Kosten & ereloon

De kosten

 Welke kosten worden aangerekend…

De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van advocatenkantoor DELILLE omvatten de kantoorkosten, de gerechtskosten en de erelonen. De kantoorkosten zijn kosten die hoofdzakelijk verband houden met het secretariaat zoals het tikken van brieven, verzending van brieven, telefonie, e-mails, faxen, kopieën, verplaatsingskosten, …

De gerechtskosten zijn onder meer de kosten voor de gerechtsdeurwaarder, de griffie- en de rolrechten.

Advocatenkantoor DELILLE rekent voor de meerderheid van deze kosten de effectieve kost door. Voor enkele van deze kosten zoals de aanleg van het dossier wordt een forfait gevraagd, dat ongewijzigd blijft ook al zijn de werkelijke kosten hoger of lager.

Erelonen

 Wat houdt het ereloon in…

De erelonen worden berekend op basis van de intellectuele prestaties door advocatenkantoor DELILLE zoals het schrijven van conclusies.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de complexiteit der zaak, het behaalde resultaat, de hoogdringendheid …

Er wordt overwegend een uurtarief aangerekend maar er kan ook gewerkt worden op basis van een forfait of een percentage.

Transparantie en correcte tarieven zijn immers zeer belangrijk voor de cliënt maar zijn niet steeds vooraf exact te begroten. Verschillende factoren zijn hierbij medebepalend waarbij in eerste instantie rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënt.

Er worden steeds provisies (voorschotten) geïnd bij de start van de zaak zodoende de cliënt bij het einde van de rit niet voor al te grote verrassingen komt te staan nopens de afrekening.

Via de rechtsplegingsvergoeding kan er overwegend een deel van de kosten verhaald worden op de tegenpartij.

Sinds 01.01.2014 is er een wettelijk BTW-tarief van 21 % verschuldigd op de kantoorkosten en ereloonstaten van de advocaten.

De cliënt heeft recht op een gedetailleerd overzicht van de kosten en ereloonstaten.

 

Met een rechtsbijstandsverzekering kunt U kosteloos bij advocatenkantoor DELILLE aankloppen.

Uw verzekeraar betaalt de kosten en de ereloonstaten.

Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in juridische tweedelijns bijstand (PRO-DEO). Ook mensen die niet over de nodige financiële middelen beschikken om zelfstandig een advocaat in te schakelen, voorzien wij van kwaliteitsvolle rechtsbijstand.

 

Op alle staten en ereloonstaten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De kosten en ereloonstaten zijn betaalbaar 15 dagen na ontvangst.
  • Bij gebreke aan betaling binnen de 15 kalenderdagen na datum van provisiestaat of eindafrekening zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % vanaf de datum van de staat of eindafrekening.
  • Een schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro zal verschuldigd zijn op het bedrag van de onbetaald gebleven staat of eindafrekening als vergoeding voor alle buitengerechtelijke kosten, administratiekosten, tijdverlies, enz. …
  • Ook deze schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, intresten en eventuele gerechtskosten.
  • Bezwaar dient per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de kosten en ereloonstaten.

Het oriëntatiegesprek

 De eerste consultatie…

Bij de aanleg van een dossier bij het advocatenkantoor DELILLE is de eerste consultatie volkomen gratis. Om tijd en kosten te besparen wordt de cliënt verzocht om reeds alle nuttige stukken mede te brengen naar het eerste gesprek.

Overzicht der erelonen en kosten

Naast het ereloon of de vergoeding voor de prestaties van de advocaat, moeten ook de onkosten vergoed worden. Voor een overzicht klik hier.

Wilt u een afspraak maken met onze advocatenNeem dan contact op met ons kantoor. Of vul het contactformulier in op deze website.