Verkeersrecht

2022-06-09T07:46:38+02:00

Verkeersrecht Wij staan u professioneel bij! Of het nu snelheidsovertredingen, foutief parkeren, alcoholintoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf, het rijden zonder verzekering of geldig rijbewijs tijdens rijverbod, een voertuig dat niet werd ingeschreven, … deze inbreuken kunnen tot een dagvaarding leiden voor de Politierechtbank. U kan [...]

Strafrecht

2022-06-09T07:47:14+02:00

Strafrecht Recht op rechtspraak! Advocatenkantoor DELILLE staat U bij in alle strafrechtelijke procedures. Er wordt geen onderscheid gemaakt of U dader dan wel slachtoffer bent. U hebt recht op de beste verdediging die reeds start met de bijstand voor en tijdens het eerste [...]

Ondernemingsrecht

2022-06-09T07:48:34+02:00

Ondernemingsrecht Zeker handelen! Het ondernemingsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren. Kort samengevat is een handelaar iemand die op beroepsmatige wijze, hetzij in hoofdberoep hetzij in bijberoep, daden van koophandel stelt. De rechtsregels worden gebundeld in het wetboek van koophandel. Advies en ondersteuning bij [...]

Jeugdrecht

2022-06-09T07:47:55+02:00

Jeugdrecht De beste zorg! Advocatenkantoor DELILLE is houder van het Certificaat “Bijzondere Opleiding Jeugdrecht”. Verdediging bij problematische opvoedingssituatie (POS) Verdediging bij verontrustende opvoedingssituatie (VOS) Verdediging bij als misdrijf omschreven feiten Opvolging herstelbemiddeling … CONTACTEER ONS [...]

Familierecht

2022-06-09T07:50:26+02:00

Familierecht In goede en slechte tijden! Overweeg je te huwen of verkies je een samenlevingsovereenkomst. Uit elkaar gaan ingeval je gehuwd bent of samenwoont. En welke zijn de risico’s voor en de rechten van de kinderen? Het familierecht heeft heel wat evoluties doorgemaakt. [...]

Arbeids- en sociaal recht

2022-06-09T07:49:54+02:00

Arbeids- en sociaal recht Bijstand op de werkvloer! De afspraken tussen werkgever en werknemer berusten in de eerste plaats op een onderling vertrouwen. Het advocatenkantoor DELILLE adviseert U ook als er problemen in de arbeidsrelatie de kop op steken: bijvoorbeeld in geval van ontslag, arbeidsongeval, herstructurering, [...]

Go to Top