De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van advocatenkantoor Delille omvatten de kantoorkosten, de gerechtskosten en de erelonen.

  • De kantoorkosten zijn kosten die hoofdzakelijk verband houden met het secretariaat zoals het tikken van brieven, verzending van brieven, telefonie, e-mails, faxen, kopieën, verplaatsingskosten, …
  • De gerechtskosten zijn onder meer de kosten voor de gerechtsdeurwaarder, de griffie- en de rolrechten.

Advocatenkantoor Delille rekent voor de meerderheid van deze kosten de effectieve kost door.

Voor enkele van deze kosten zoals de aanleg van het dossier wordt een forfait gevraagd, dat ongewijzigd blijft ook al zijn de werkelijke kosten hoger of lager.