Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten en worden berekend op basis van de intellectuele prestaties door advocatenkantoor Delille zoals het schrijven van conclusies.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de complexiteit der zaak, het behaalde resultaat, de hoogdringendheid …

Er wordt overwegend een uurtarief aangerekend maar er kan ook gewerkt worden op basis van een forfait of een percentage.