Er worden steeds provisies (voorschotten) geïnd bij de start van de zaak zodoende de cliënt bij het einde van de rit niet voor al te grote verrassingen komt te staan nopens de afrekening.